HƯỚNG DẪN VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ MẪU HỒ SƠ ĐẤU THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Nội dung

 

Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024: xem toàn bộ tại đây

File đính kèm thông tư tải tại đây

 

return to top