Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống COVID-19

Nội dung

Một số vấn đề cần chú ý cho người bệnh đến khám chữa bệnh:

1. Nghiêm túc khai báo y tế và trung thực trong khai báo dịch tễ, có thể khai báo bằng nhiều hình thức

  • Bằng mã QR dán tại các cổng 

  • Bằng chức năng tích hợp sẵn trên trang web của Bệnh viện

  • Ki ốt khai báo ngay tại cổng cấp cứu (mặt đường Nguyễn Tri Phương)

2. Luôn đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi vào căn tin hoặc chờ khám - chờ phát thuốc

 

Ngoài ra, đề nghị thân nhân người bệnh thấu hiểu và nghiêm túc thực hiện:

1. Bệnh viện KHÔNG GIẢI QUYẾT thăm bệnh

2. Mỗi bệnh nhân CHỈ CÓ 01 người nuôi bệnh tại 01 thời điểm (trừ khi lãnh đạo khoa có phê duyệt thêm người chăm sóc)

 

Mẫu thẻ cho người người nuôi bệnh sẽ nhận diện bởi các thông tin như sau:

Người nuôi bệnh không có thẻ hoặc thẻ không trùng khớp với số CMND sẽ không được giải quyết vào BV

 

Sinh viên của các trường Đại học và Cao đẳng khi thực tập tuân theo các quy định sau:

  1. Tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc khai báo y tế, đeo khẩu trang, đeo bảng tên, rửa tay thường xuyên và thực hiện những phòng ngừa chuẩn tại môi trường bệnh viện. Mỗi sinh viên đều có cài phần mềm NCOVI và BLUEZONE trong điện thoại cá nhân.
  2. Trong quá trình thực tập tại Bệnh viện, sinh viên chỉ tập trung thực hành tại khoa, phòng được phân công; không tụ tập ở các hành lang và không di chuyển sang các khu vực khác trong Bệnh viện trừ khi tham gia chuyển bệnh hoặc hoạt động chuyên môn theo yêu cầu; không đi ra ngoài giữa giờ thực tập tại Bệnh viện.
  3. Sinh viên thực hiện nghiêm túc về vấn đề quyền phát ngôn trong Bệnh viện, không đăng tải trên các mạng xã hội những thông tin chưa được Bệnh viện xét duyệt về vấn đề phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện.
  4. Sinh viên sẵn sàng tham gia theo sự phân công của Bệnh viện trong các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 như hướng dẫn khai báo y tế hoặc hỗ trợ người bệnh và các hoạt động cần thiết khác.
  5. Đầu mối nhận danh sách Sinh viên thực tập của Nhà trường cũng như thống kê về dịch tễ: Bệnh viện phân công Bs Lương Công Minh, trưởng phòng Quản lý chất lượng – thư ký Ban chống dịch COVI9-19, là đầu mối để giám sát cũng như thực hiện phân công sinh viên tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch trong Bệnh viện.

 

Tât cả các nhân viên - người liên hệ công tác, các đối tác đến bệnh viện đều tuân thủ nghiêm túc và triệt để 5K.

Chia sẻ trên Zalo
return to top