✴️ Vai trò của xét nghiệm định lượng anti-Xa trong điều trị kháng đông

Nội dung

Báo cáo khoa học kỹ thuật nhắc lại con đường đông máu, các xét nghiệm giúp theo dõi tình trạng đông máu ở bệnh nhân tăng đông có điều trị heparin. Các xét nghiệm bao gồm: ACT test, aPTT và anti-Xa

Theo dõi bằng anti-Xa giúp:

  • Giúp đạt được ngưỡng điều trị heparin nhanh hơn, chính xác hơn vì sự sai khác giữa các máy đo khác nhau và các labo khác nhau thấp hơn
  • Áp dụng ở các bệnh nhân phải chạy ECMO, bệnh nhân thông tim can thiệp cần dùng heparin, bệnh nhân CoVID nặng
  • Theo dõi bằng anti Xa giúp: giảm lượng máu cần truyền, giảm tỷ lệ tử vong

Với LMWH (heparin trọng lượng phân tử thấp) bắt buộc theo dõi liều dùng bằng Anti-Xa

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top