Thư cảm ơn nhóm Xin Vâng (tháng 08/2023)

Nội dung

Trân trọng cảm ơn nhóm Xin Vâng đã hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

return to top