Kế hoạch phát động chương trình “Lễ hội áo dài” và “Áo dài - Trao gửi yêu thương” năm 2024

Nội dung

Ngày 01/3/2024, Công đoàn Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã ban hành Kế hoạch phát động chương trình “Lễ hội áo dài” và “Áo dài - Trao gửi yêu thương” năm 2024.

Đề nghị các Tổ Công đoàn tích cực triển khai thực hiện.

Tải Kế hoạch tại đây

return to top