Trao trả tài sản đánh rơi của thân nhân bệnh nhân

Nội dung

Vào ngày 16/01/2023, Trong quá trình đi tuần tra an ninh bệnh viện, nhân viên an ninh phát hiện một chiếc điện thoại đánh rơi tại Khoa Hồi Sức Tích Cực. Qua nghiệp vụ của minh, Bộ phận an ninh đã trình báo lên Ban Giám đốc và tiến hành xác minh chủ sở hữu của tài sản là của anh H.V.Phương.

Sau khi liên hệ được anh Phương, Bộ phận an ninh đã trao trả lại cho anh. 

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top