✴️ Điều trị bằng Tocilizumab cho bệnh nhân COVID-19

Nội dung


 

Bối cảnh

Bệnh do Coronavirus 2019 (COVID-19) đã giết chết hơn 2,5 triệu người trên toàn thế giới, nhưng liệu pháp chăm sóc và điều trị hiệu quả vẫn chưa được phát hiện. 

Chúng tôi đã tiến hành phân tích này để hiểu rõ hơn về điều trị tocilizumab cho bệnh nhân COVID-19.


Nội dung chính

Chúng tôi đã tìm kiếm các cơ sở dữ liệu chính cho các bản thảo báo cáo tác động của tocilizumab trên bệnh nhân COVID-19. Tổng cộng có 25 ấn phẩm được phân tích với Revman 5.3 và R cho phân tích tổng hợp. Kết quả lâm sàng tốt hơn đáng kể được tìm thấy ở nhóm điều trị tocilizumab khi so sánh với nhóm chăm sóc tiêu chuẩn [khả năng mắc bệnh (OR) = 0,70, 95% Khoảng tin cậy (CI): 0,54–0,90, P = 0,007]. Điều trị bằng Tocilizumab cho thấy mối tương quan chặt chẽ hơn với tiên lượng tốt ở bệnh nhân COVID-19 cần thở máy (OR = 0,59, CI 95%, 0,37–0,93, P = 0,02). Trong số các phân tích phân tầng, việc giảm tỷ lệ tử vong tổng thể tương quan với điều trị tocilizumab ở bệnh nhân dưới 65 tuổi (OR = 0,68, CI 95%: 0,60–0,77, P <0,00001) và ở bệnh nhân trong khoa chăm sóc đặc biệt (OR = 0,62, 95% CI: 0,55–0,70, P <0,00001). Các ước tính tổng hợp về tỷ lệ rủi ro (HR) cho thấy điều trị bằng tocilizumab dự đoán thời gian sống thêm tổng thể tốt hơn ở bệnh nhân COVID-19 (HR = 0,45, KTC 95%: 0,24–0,84, P = 0,01), đặc biệt trong các trường hợp nặng (HR = 0,58, KTC 95% 0,49– 0,68, P <0,00001).


Kết luận

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy điều trị bằng tocilizumab có liên quan đến giảm nguy cơ tử vong và giảm yêu cầu thông khí cơ học ở bệnh nhân COVID-19.

Tocilizumab có thể có hiệu quả đáng kể trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là trong số các trường hợp nguy kịch. Đánh giá có hệ thống này cung cấp bằng chứng cập nhật về vai trò điều trị tiềm năng của tocilizumab trong quản lý COVID-19.

 

 

Xem toàn bộ tài liệu TẠI ĐÂY

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top