✴️Phác đồ gây mê cho bệnh nhân đa chấn thương

Nội dung

1. Tiền mê :

- Không tiền mê.

- Cho bệnh nhân thở O2100%  qua mask.

 

2. Khởi mê:

- Chuẩn bị tốt các phương tiện hỗ trợ.

- Phải có 3 người tham gia.

- Rút sonde dạ dày trước khi khởi mê sau khi đã hút sonde dạ dày một cách tối đa.

- Đặt đầu và cổ bệnh nhân ngửa tối đa nếu có thể.

- Giãn cơ khử cực (Succinylcholin 1.5 -2 mg/kg).

- Luồn sẵn Mandrin vào ống NKQ.

-Máy đo độ bão hòa oxy (SpO2).

- Tiêm thuốc khởi mê nhanh (< 1 phút) và theo các thứ tự sau:

  • Fentanyl liều thấp 1-2 mcg/kg; Profofol 1,5 – 2 mg/kg; Suxamethonium 1- 2 mg/kg.
  • Có thể dùng Ketamin với bệnh nhân nặng và tụt HA.

- Không thông khí trong giai đoạn khởi mê.

- Làm nghiệm pháp Sellick.

- Tiến hành đặt NKQ sớm hơn thường lệ khi rung dật cơ bắt đầu xuất hiện ở vùng đầu mặt.

-  Thông khí bằng bóp bóng với oxy 100% , từ  3 – 5 phút trước khi lắp máy thở.

 

3. Duy trì mê :

3.1. Phát hiện và xử trí một số diễn biến xấu trong giai đoạn duy trì mê:

-  Tụt nhiệt độ:

+ Theo dõi nhiệt độ bệnh nhân thường xuyên.

+ Ủ ấm cho bệnh nhân.

+ Làm ấm dịch truyền.

+ Phối hợp với phẫu thuật viên hạn chế mất nhiệt tại vùng mổ.

- Sốc mất máu:

+ Bù các dịch tinh thể Gelofundin, HAES 6% phối hợp 2 loại dung dịch trên theo tỉ lệ 3/1.

+ Bù máu duy trì Hematocrit ở mức 30 - 33%.

-  Suy thận cấp:

+ Đặt sonde bàng quang theo dõi mức nước tiểu.

+ Đảm bảo đủ khối lượng tuần hoàn.

+ Sử dụng lợi tiểu đúng lúc: Dựa vào lượng nước tiểu, được coi là bình thường khi số lượng > 0,5 ml/kg/giờ.

+ Các thuốc lợi tiểu như Manitol, Lasix nên được dùng sớm.

3.2. Các thuốc duy trì mê:

-  Isoflurane 1-3% hoặc sevoflurane 1- 2%.

-  Fentanyl liều bolus 0,05 – 0,1 mg/30 phút.

- Tiêm tĩnh mạch  Pavulon hoặc Arduan, liều 0,04 – 0,08 mg/kg hoặc Esmeron 0,5 mg/kg.

 

4. Thoát mê :

- Bệnh nhân phải được tiếp tục theo dõi ở phòng hồi tỉnh hoặc phòng hồi sức tích cực.

- Thở máy cần duy trì đều khi bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn.

- Giảm đau được làm hệ thống:

+ Duy trì Morphin 2 – 5 mg < 4 – 6 giờ sau mổ.

+ Prodafalgan 2g x 4 lần/24 giờ.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top