✴️ Sỏi thận (Thạch lâm)

Nội dung

1. Cơn đau quặn thận:

- Thuốc uống:

  • Mộc hương 20g
  • Ô dược 20g

- Châm cứu: Châm tả, điện châm: thận du, bát liêu, tam âm giao, túc tam lý.

 

2. Thể khí trệ:

- Phép chữa: Hành khí, lợi niệu, thông lâm, bài thạch

- Bài thuốc: Thạch vi tán

Thạch vĩ 10g

Đông quỳ tử 08g

Cù mạch 08g

Hoạt thạch 12g

Xa tiền 12g

 

Gia: Kim tiền thảo, kê nội kim để tăng bài thạch.

Bụng eo lưng đau gia: Bạch thược, cam thảo để hoãn cấp chỉ thống

Đái máu gia: Ngẫu tiết, sinh địa để lương huyết chỉ huyết.

Nếu sốt gia: Bồ công anh, đại hoàng, hoàng bá để thanh nhiệt tả hỏa.

 

3. Thể thấp nhiệt:

- Phép chữa: Thanh nhiệt lợi thấp, thông lâm, bài thạch.

- Bài thuốc: Bát chính tán gia giảm

Mộc thông 10g

Chi tử 08g

Xa tiền 12g

Cam thảo 08g

Biển súc 12g

Cùmạch 12g

Đại hoàng 06g

Cỏ Bấc đèn 16g

Hoạt thạch 12g

 

Gia ô dược, hậu phác để hành khí, hoạt huyết, chi thống Gia kim tiền thảo, kê nội kim để tăng bài thạch.

 

4. Thể thận hư thủy ứ:

Phép chữa: Bổ thận, hóa ứ, hành khí, lợi niệu thông lâm, bài thạch.

Bài thuốc: Thạch vi tán gia giảm phụ tử, nhục quế, bổ cốt chỉ nếu thận dương hư. Gia nữ trinh tử, hạn liên thảo, kỷ tử, thục địa nếu thận âm hư.

Hoặc dùng bài:

Phúc bồn tử 40g

Thục địa 16g

Thỏ ty tử 12g

Hà thủ ô 20g

Bạch giới tử 12g

Tang phiêu tiêu 12g

Bổ cốt chỉ 12g

Bạch chỉ 12g

Quy bản 12g

Hoàng tinh 12g

Ngưu tất 12g

Bạch mao căn 12g

Thương truật 20g

Sinh hoàng kỳ 40g

Ngoài các phương thuốc cổ phương trên có thể dùng đối pháp lập phương tùy theo từng chứng trạng và người bệnh để gia giảm cho hiệu quả và theo kinh nghiệm của mỗi người.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top