Bệnh viện Nguyễn Tri Phương dùng máy quét có thể đo nhiệt độ từ xa trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Nội dung

Giới thiệu ứng dụng :

  • Quản lý vào ra qua nhận diện khuôn mặt Face-RS với chức năng cảnh báo thân nhiệt.
  • Sự kết hợp của camera nhiệt và hệ thống nhận diện khuôn mặt Face-RS nhằm sàng lọc sốt thông qua hình ảnh nhiệt.
  • Thiết bị được sử dụng như một bước sàng lọc hàng loạt cấp độ đầu tiên. Để xác định chính xác những người có nhiệt độ cơ thể quá mức bình thườn. Hệ thống đo nhiệt độ từ xa không tiếp xúc trong khoảng cách từ 2m – 5m sai số cực nhỏ 0,1~0.3℃.
  • Nhận diện khuôn mặt thông minh và thông báo nhiệt độ cơ thể người theo ngưỡng thiết lập báo động.
  • Kiểm tra lịch sử dữ liệu. Truy xuất người ra vào dựa trên báo cáo sự kiện theo điều kiện tìm kiếm được thiết lập, đưa ra các hình thức báo cáo, kiểm soát vào ra, tìm kiếm dữ liệu thông qua thời gian thực.

Đánh giá hiệu quả ứng dụng

  1. Giải quyết áp lực công việc cho nhân viên y tế và đẩy nhanh luồng người di chuyển. Kiểm tra thân nhiệt cùng lúc được nhiều người.
  2. Giao diện tiếp xúc khách thân thiện (không trực tiếp lấy thân nhiệt từng người ), khách sẽ dễ chịu vì hoàn toàn không trực diện với nhân viên y tế lấy thân nhiệt như phương pháp thủ công.
  3. Hạn chế việc tiếp xúc gần nhưng đảm bảo tính chính xác cao, đo được thân nhiệt nhiều người trong khu vực
  4. Có thể trích xuất dữ liệu từ hệ thống có cả hình ảnh gương mặt và thời gian thực hiện đo thân nhiệt, cũng góp phần cho công tác an ninh khi cần thiết truy xuất. Dễ dàng có hệ thống cho nhà quản lý giúp phòng chống dịch hiệu quả
  5. Hệ thống có giao diện hoàn toàn bằng tiếng việt, thân thiện, dễ sử dụng cho nhân viên bảo vệ nên dễ dàng tập huấn, triển khai

 

Chia sẻ trên Zalo
return to top