Thông báo nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5

Nội dung

1. Lịch nghỉ lễ nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương: 01 ngày 21/4/2021

2. Lịch nghỉ dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2021 được thực hiện như sau: Nghỉ từ thứ Sáu ngày 30/4 đến hết thứ 2 ngày 03/5/2021 (04 ngày nghỉ liên tục)

Hoạt động cấp cứu: 24/24

return to top