Quyết định "vv hủy thầu gói thầu may trang phục y tế thuộc dự toán gói thầu "May trang phục y tế năm 2019" của Bv Nguyễn Tri Phương"

Nội dung

DOWNLOAD

Quyết định "vv hủy thầu gói thầu may trang phục y tế thuộc dự toán gói thầu "May trang phục y tế năm 2019" của Bv Nguyễn Tri Phương" tải file tại đây

Chia sẻ trên Zalo
return to top