Thông báo kết quả xét hồ sơ đề xuất kỹ thuật - Các gói thầu mua sắm thuốc năm 2021-2022 của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Nội dung

DOWNLOAD 

Thông báo kết quả xét hồ sơ đề xuất kỹ thuật - Các gói thầu mua sắm thuốc năm 2021-2022 của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Tải file tại đây

return to top