THÔNG BÁO MỜI THẦU MỰC IN

Nội dung

Thời gian bán hồ sơ: 9h00, ngày 12 tháng 02 năm 2018 đến trước 11h00 ngày 26 tháng 02 năm 2018(trong giờ hành chính)

Thời điểm đóng thầu: 11h00, ngày 26 tháng 02 năm 2018

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 11h05 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2018, tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Phòng Kế Toán Tài Chính) - 468 Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 5

Chia sẻ trên Zalo
return to top