THÔNG BÁO MỜI THẦU THUỐC

Nội dung

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 08 giờ ngày 02/03/2018

Thời hạn đóng hồ sơ đề xuất: lúc 08 giờ 30 ngày 12/03/2018

Thời hạn mở hồ sơ đề xuất: lúc 09 giờ ngày 12/03/2018

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chánh Kế toán - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Địa chỉ: 468 Nguyễn Trãi, phường 08, quận 05 – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02839234349

return to top