Thông báo mời thầu "vv mời thầu gói thầu nâng cấp bảo mật an toàn hệ thống máy tính và hệ thống mạng thuộc dự toán gói thầu nâng cấp bảo mật an toàn hệ thống máy tính và hệ thống mạng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"

Nội dung

DOWNLOAD

Thông báo mời thầu "vv mời thầu gói thầu nâng cấp bảo mật an toàn hệ thống máy tính và hệ thống mạng thuộc dự toán gói thầu nâng cấp bảo mật an toàn hệ thống máy tính và hệ thống mạng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương" tải file tại đây

return to top