Thông báo "vv mời chào giá công trình số 6: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"

Nội dung

Thông báo "vv mời chào giá công trình số 6: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"Hạng mục: Chống thấm nhà vệ sinh phòng bệnh B201, B205, Nội Tiêu Hóa Khu D, G209 khu G tải file tại đây

Chia sẻ trên Zalo
return to top