Thông báo "vv mời chào giá hệ thống chụp cộng hưởng từ >=1.5 Tesla có khả năng hỗ trợ phẫu thuật thuần kinh bằng sóng siêu âm hội tụ (MRgFUS)"

Nội dung

DOWNLOAD

Thông báo "vv mời chào giá hệ thống chụp cộng hưởng từ >=1.5 Tesla có khả năng hỗ trợ phẩu thuật thuần kinh bằng sóng siêu âm hội tụ (MRgFUS)" tải full files tại đây

return to top