CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CME VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Nội dung

Ngày 3 tháng 04 năm 2019

Hội trường A - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, lầu 5 khu A

Thời gian

Nội dung chương trình

Phụ trách

13h00 – 13h15

Khai mạc chương trình

Ban Giám Đốc Bệnh Viện

13h15 – 14h15

Chất lượng Bệnh Viện và KSNK. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến KSNK và cách áp dụng

PGS.TS Lê Thị Anh Thư – Chủ tịch Hội KSNK TPHCM.

14h45 – 15h00

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm công ty Johnson & Johnson.

Công ty TNHH Johnson & Johnson VN.

15h00 – 16h00

Kiểm soát nhiễm khuẩn khi có dịch bệnh

PGS.TS Lê Thị Anh Thư – Chủ tịch Hội KSNK TPHCM.

16h  _ 16g15

VST TT3916/BYT

BS CKII Nguyễn Lan Phượng

16h15 – 16h30

Thảo luận

 

 

Tải về toàn bộ thông báo tại đây.

Chia sẻ trên Zalo
return to top