KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN

Nội dung

Mục đích của lớp học là “nhằm trang bị, cập nhật và củng cố bổ sung những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tạo một bước căn bản nâng cao về chất cho hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng lực làm việc của người học, từng bước thay đổi về tinh thần, thái độ phục vụ, bảo đảm chỉ số hài lòng của nhân dân đối với công chức và công sở” góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện nói riêng và của ngành Y tế thành phố nói chung.

Tham dự lễ khai giảng lớp học có đông đủ các học viên tham gia đồng thời có sự quan tâm của Đảng ủy bệnh viện với sự có mặt của đồng chí Nguyễn Trung Thành - Phó bí thư Đảng ủy. Đồng chí Thành thay mặt Đảng ủy bệnh viện thể hiện rõ sự quan tâm của lãnh đạo đối với công tác bồi dưỡng cán bộ, coi đây là trọng tâm để tạo nên điểm mạnh trong thay đổi chất lượng hoạt động và chất lượng dịch vụ tại bệnh viện, đồng thời gửi gắm mong muốn lớp học sẽ diễn ra thành công tốt đẹp với sự thu hoạch phong phú từ mỗi học viên.

Chia sẻ trên Zalo
return to top