Thông báo chiêu sinh khóa "Dược lâm sàng" năm 2021

Nội dung

Để xem chi tiết nội dung khóa học và toàn nội dung văn bản TẠI ĐÂY

Tải mẩu đơn đăng ký TẠI ĐÂY

Thông tin hướng dẫn đăng ký và sắp xếp lịch học vui lòng liên hệ:

  • CN Vũ Minh Tuấn: 0907.1010.25
  • CN Dương Trần Cát Uyên: 0969.011.426
return to top