Thư cảm ơn Ông Lê Vi Luân (tháng 01/2024)

Nội dung

Trân trọng cảm ơn Ông Lê Vi Luân đã hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

return to top