Thư cảm ơn tri ân tấm lòng của Quý Mạnh thường quân tháng 01/2024

Nội dung

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của Quý Mạnh thường quân: 

  • Nhóm chị Thái Thu Hiền

Đã hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

return to top