Thư cảm ơn tri ân tấm lòng của Quý Mạnh thường quân tháng 04/2023 (2)

Nội dung

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của Quý Mạnh thường quân: 

  • Nhóm TTHT Những mảnh đời bất hạnh
  • Nhóm Đồng Hành Thiện Nguyện
  • Nhóm Xin vâng
  • Chị Liên Tuệ - nhóm Chị Cát Tường

Đã hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Thư cảm ơn tri ân tấm lòng của Quý Mạnh thường quân tháng 04/2023 (2)

return to top