Thư cảm ơn tri ân tấm lòng của Quý Mạnh thường quân tháng 04/2024

Nội dung

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của Quý Mạnh thường quân: 

  • Chị Vân Ngô (MyLy Trương Kn)
  • Nhóm THTT "Những Mảnh Đời Bất Hạnh"

Đã hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

return to top