Thư cảm ơn tri ân tấm lòng của Quý Mạnh thường quân tháng 07/2023

Nội dung

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của Quý Mạnh thường quân: 

  • Nhóm Xin vâng
  • Nhóm Đồng hành Thiện nguyện

Đã hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

return to top