Thông báo xét tuyển viên chức năm 2022

Nội dung

DOWNLOAD

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2022 - Link tải full tại đây

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022.pdf - Tải file tại đây

Scan bảng Cơ cấu xét tuyển 2022.pdf - Tải file tại đây

Phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc-theo-ND115.doc - Tải file tại đây

 

DOWNLOAD

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2022 - Link tải full tại đây

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022.pdf - Tải file tại đây

Scan bảng Cơ cấu xét tuyển 2022.pdf - Tải file tại đây

Phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc-theo-ND115.doc - Tải file tại đây

return to top