✴️ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị GOUT của Viện Chăm Sóc Sức Khỏe Quốc gia Anh (NICE) 2022

Nội dung

Nguồn: https://www.nice.org.uk/guidance/ng219

Biên dịch: Dược lâm sàng - Thông tin thuốc

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top