THÔNG TIN TIẾP NHẬN TẶNG PHẨM GIAN HÀNG CHIA SẺ YÊU THƯƠNG NGÀY 21/06/2024

Nội dung

Từ khi bắt đầu đi vào hoạt động đến nay, gian hàng Chia sẻ Yêu thương đã nhận được sự đóng góp của rất nhiều những tấm lòng Vàng, và đều đặn mỗi ngày, số tiền thu nhập được từ việc bán tặng phẩm của gian hàng được góp vào quỹ "Hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn" của Bệnh viện.

Thông tin tiếp nhận tặng phẩm gian hàng Chia sẻ Yêu thương ngày 21/06/2024:

Phòng Công tác xã hội xin chân thành cảm ơn các nhà Hảo tâm và mong rằng gian hàng Chia sẻ Yêu thương sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp trong thời gian tới.

Trân trọng!

return to top