Trao trả tài sản đánh rơi của thân nhân bệnh nhân ngày 19/04/2023

Nội dung

Vào ngày 19/4/2023, Trong quá trình đi tuần tra an ninh bệnh viện, nhân viên an ninh phát hiện  điện thoại đánh rơi tại Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình. Qua nghiệp vụ của mình, Bộ phận an ninh đã trình báo lên Ban Giám đốc và tiến hành xác minh chủ sở hữu của tài sản là của anh T.H.Hảo

Sau khi liên hệ được anh Hảo, Bộ phận an ninh đã trao trả lại cho bệnh nhân.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top