Bệnh viện Nguyễn Tri Phương hưởng ứng "Ngày an toàn người bệnh Thế giới năm 2022" với chủ đề "Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại"

Nội dung

Theo thông báo của Bộ Y tế Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc hưởng ứng “Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2022”, mỗi người trên thế giới vào một thời điểm nào đó trong đời sẽ phải dùng thuốc để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh tật. Tuy nhiên, thuốc đôi khi gây ra tổn hại nghiêm trọng nếu việc bảo quản, kê đơn, cấp phát, sử dụng không đúng cách hoặc không được theo dõi đầy đủ.

Các hành vi sử dụng thuốc không an toàn và sự cố về sử dụng thuốc là những nguyên nhân hàng đầu gây ra tổn hại (có thể phòng tránh được) trong việc chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu. Sự cố về sử dụng thuốc xảy ra khi hệ thống quản lý chất lượng yếu kém; các yếu tố chủ quan như nhân viên y tế mệt mỏi, điều kiện môi trường làm việc kém hay thiếu nhân lực đều ảnh hưởng tới an toàn sử dụng thuốc. Việc này có thể dẫn tới tổn hại nghiêm trọng cho người bệnh, gây tàn phế và thậm chí tử vong. Đại dịch Covid-19 kéo dài đã và đang làm trầm trọng thêm nguy cơ xảy ra sự cố về sử dụng thuốc và các tổn hại có liên quan đến thuốc. Trong bối cảnh đó, ‘Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại” được chọn làm chủ đề, khẩu hiệu cho Ngày An toàn người bệnh thế giới năm 2022.

Mục tiêu của Ngày An toàn người bệnh thế giới năm 2022 là:

  • Nâng cao nhận thức toàn cầu về gánh nặng của các tổn hại liên quan đến sự cố trong sử dụng thuốc hoặc các hành vi sử dụng thuốc không an toàn, đồng thời ủng hộ hành động khẩn cấp để cải thiện an toàn sử dụng thuốc.
  • Tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan nhằm ngăn ngừa sự cố trong sử dụng thuốc và giảm tổn hại liên quan đến thuốc.
  • Hướng dẫn người bệnh và gia đình tham gia trong việc sử dụng thuốc an toàn.
  • Tích cực triển khai Chiến dịch An toàn người bệnh toàn cầu của WHO: Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại.

Thực hiện công văn số 4772/BYT-KCB ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Thứ trưởng Bộ Y tế về việc Hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh Thế giới 17/9/2022. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã triển khai thực hiện một số nội dung sau:

  • Chạy bảng điện tử, treo pano, áp phích tại Bệnh viện với khẩu hiệu “SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN, KHÔNG GÂY HẠI”.
  • Đăng tải hình ảnh chủ đề Ngày An toàn người bệnh Thế giới 17/9 2022  trên trang Web và các màn hình quảng bá của Bệnh viện.
  • Nhân viên Bệnh viện tham gia thực hiện Khảo sát của Bộ Y tế về chủ đề “SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN, KHÔNG GÂY HẠI” theo hình thức khảo sát trực tuyến bằng cách truy cập đường dẫn sau: http://bit.ly/antoanthuocbyt hoặc truy cập bằng cách quét mã QR;

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top