Giới thiệu về tổ chức Công đoàn cơ sở BV Nguyễn Tri Phương (NK 2023-2028)

Nội dung

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra đời cùng với việc thành lập Bệnh viện và trực thuộc trực thuộc Công đoàn Ngành Y tế. Sự phát triển của Công đoàn cơ sở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương gắn liền quá trình xây dựng, trưởng thành và lớn mạnh của Bệnh viện.

 

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có:

  • Đ/c Lương Công Minh – Chủ tịch
  • Đ/c Đặng Thị Ngọc Giàu – Phó Chủ tịch- Trưởng Ban nữ công
  • Đ/c Hoàng Hải – UVBTV
  • Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thúy - UVBTV
  • Đ/c Phạm Hồng Phong– UVBTV - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
  • Và 10 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương hiện có 46 Tổ công đoàn, với 1236 đoàn viên công đoàn (chiếm 1236/1244, trong tổng số CBVCLĐ toàn Bệnh viện), trong đó nữ:820 đoàn viên (chiếm 820/1236 tổng số đoàn viên).

Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của mình, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã có những bước phát triển lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đi lên của Bệnh viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Các thành tích nổi bật của Công đoàn Bệnh viện:

Qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn cơ sở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, được sự chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Ngành Y tế và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Bệnh viện, tập thể đoàn viên công đoàn đã vượt lên trên những khó khăn thử thách, nỗ lực lao động sáng tạo, đoàn kết thống nhất, xứng đáng là ngọn cờ tập hợp toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cao cả mà Sở Y tế đã giao. Với những nỗ lực đó, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương xứng đáng nhận được các phần thưởng cao quý sau:

+ Cờ Thi đua của của Công đoàn ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh (2018; 2019)

+ Bằng khen của  của LĐLĐ Thành phố ( năm 2017, 2019, 2021)

return to top