Mạnh thường quân hỗ trợ Quỹ hoàn cảnh khó khăn tháng 01 và 02/2022

Nội dung

Cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân hỗ trợ Quỹ hoàn cảnh khó khăn tháng 01 và 02 năm 2022

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top