✴️ Hướng dẫn quản lý Suy gan cấp và Đợt cấp trên nền suy gan mãn ở người trưởng thành tại ICU: Tim mạch, nội tiết, huyết học, phổi và thận

Nội dung

Guidelines for the Management of Adult Acute and Acute-on-Chronic Liver Failure in the ICU: Cardiovascular, Endocrine, Hematologic, Pulmonary, and Renal Considerations

Người dịch: BS Hồ Hoàng Kim, khoa HSCĐ

Trong bài viết này, chúng tôi báo cáo 29 khuyến nghị (từ 30 câu hỏi về dân số, can thiệp, so sánh và kết quả) về quản lý điều trị suy gan cấp hoặc mất bù cấp trên nền suy gan mạn tính ở ICU, liên quan đến năm nhóm (tim mạch, huyết học, phổi , thận và nội tiết). Nhìn chung, sáu là khuyến nghị mạnh mẽ, 19 là khuyến nghị có điều kiện, bốn là tuyên bố thực hành tốt nhất và trong hai trường hợp, hội thảo đã không đưa ra khuyến nghị do không đủ bằng chứng.

Toàn văn xin xem tại đây./.

 

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Bệnh viện Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

return to top