✴️ Tuyên bố đồng thuận: Các nguyên tắc của Hiệp hội đường thở an toàn về quản lý đường thở và đặt nội khí quản cụ thể cho nhóm bệnh nhân người lớn COVID-19

Nội dung

Việc truyền COVID-19 chủ yếu thông qua sự lây truyền của giọt bắn. Những giọt này bị ảnh hưởng bởi trọng lực và có thể gây lây truyền trực tiếp từ tiếp xúc gần hoặc góp phần gây ô nhiễm bề mặt (nơi virus có thể vẫn hoạt động trong nhiều giờ đến vài ngày).

Tuy nhiên, ho và một số quy trình quản lý đường thở có thể tạo ra các hạt khí dung gồm các vi-rút nhỏ hơn chứa trong các hạt lơ lửng trong không khí. Những hạt trong không khí này có thể di chuyển khoảng cách xa hơn và được hít vào, làm tăng nguy cơ lây truyền.

Quá trình chăm sóc bệnh nhân COVID-19 nghiêm trọng và thực hiện các quy trình tạo khí dung (AGP, aerosol-generating procedures) trong nhóm này làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cho nhân viên y tế (4).

Trong đợt dịch SARS-CoVở Canada năm 2002, một nửa trong số các trường hợp SARS-CoV là lây truyền trong bệnh viện cho nhân viên y tế (HCWs, healthcare workers)

Ngoài các nguy cơ về sức khỏe cá nhân đối với các HCW bị nhiễm bệnh, các thủ tục kiểm dịch và bệnh tật có thể làm giảm các nguồn lực sẵn có để quản lý bệnh nhân tại thời điểm có nhu cầu cao. COVID-19 hiện đã được phân loại là một bệnh truyền nhiễm có hậu quả cao (HCID, high consequence infectious disease), nhấn mạnh nguy cơ đáng kể đối với HCW và hệ thống chăm sóc sức khỏe

Toàn văn bài viết xin xem tại đây./.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Bệnh viện Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

return to top