ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI CAO TUỔI BẰNG PHẪU THUẬT THAY KHỚP BÁN PHẦN LƯỠNG CỰC TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Nội dung

Bs. Trần Công Quốc Bửu1, Bs. Huỳnh Trung Tín1, CNĐD. Bùi Mạnh Quỳnh1, CN. Phạm Thị Huy1, KTV. Nguyễn Thanh Tùng1

1BV. Nguyễn Tri Phương

ĐẶT VẤN ĐỀ

Gãy cổ xương đùi là một gãy xương thường gặp ở người lớn tuổi. Phẫu thuật thay khớp háng bán phần lưỡng cực hay toàn thường chọn cho người cao tuổi. Từ năm 2010 đến nay Khoa CTCH Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã tiến hành phẫu thuật thay khớp háng bán phần lưỡng cực cho nhiều bệnh nhân nhưng chưa có thống kê đánh giá khoa học kết quả phẫu thuật này. Xuất phát từ các vấn đề trên, chúng tôi thực hiện đề tài: “đánh giá kết quả điều trị gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi bằng phẫu thuật thay khớp bán phần lưỡng cực tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương”

KẾT LUẬN

Phẫu thuật điều trị gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi bằng phẫu thuật thay khớp bán phần lưỡng cực (bipolar), bước đầu đạt được kết quả tương đối khả quan, có ít biến chứng. Đây là một trong những kỹ thuật có thể lựa chọn để điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Frihagen F. et al: (2007) “hemiarthroplasty or internal fixation for intracapsular displaced femoral neck fracture: randomised controlled trial. “. 335, 1215 – 1254.
  2.  Wazir N.N et al: (2006) “Early results of prosthetic hip replacement for femoral neck fracture in active elderly patients. “. 14 (1) (J Orthop), 43- 6.
  3. Giliberty RP (1985). “Bipolar endoprosthesis minimizes protrusio acetabuli, loose stems”. Orthop. 141(17), 903-909
  4. Ong, B. C., Maurer, S. G., Aharonoff, G. B., Zuckerman, J. D., & Koval, K. J. (2002). “Unipolar Versus Bipolar Hemiarthroplasty: Functional Outcome After Femoral Neck Fracture at a Minimum of Thirty-six Months of Follow-up”. Journal of Orthopaedic Trauma, 16(5), 317–322
  5. Nguyễn Tường Quang (2011), “Đánh giá kết quả thay khớp háng lưỡng cực điều trị gãy cổ xương đùi ở bệnh nhân cao tuổi”. Luận văn chuyên khoa II Đại học y dược TP Hồ Chí Minh, 2012.
  6. Nhâm Sỹ Đức (2007), “Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng bán phần Bipolar”, Luận văn Thạc sĩ. Hà Nội .
  7. Azeem, M.A., Rajkumar K (2016). “Bipolar hemi-arthroplasty (uncemented) in the elderly: a study in a tertiary care hospital”. Indian Journal of Orthopaedics Surgery, 2016;2(4):415-419

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

https://bvnguyentriphuong.com.vn/uploads/images/icon%20chung/facebook-icon.png  facebook.com/BVNTP

https://bvnguyentriphuong.com.vn/uploads/images/icon%20chung/YouTube-icon.png  youtube.com/bvntp

return to top