KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG TẠI KHOA HÔ HẤP – BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Nội dung

ĐẶT VẤN ĐỀ

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là bệnh viện đa khoa quy mô lớn, lượng bệnh nhân mắc phải viêm phổi cộng đồng cần phải nhập viện điều trị chiếm tỷ lệ lớn. Vì vậy việc khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại khoa Hô hấp của bệnh viện đóng vai trò quan trọng.

KẾT LUẬN

 Các vi khuẩn chính gây viêm phổi là Haemophilus influenzae và Haemophilus parainfluenzae ngày càng ít nhạy cảm hơn với hai loại kháng sinh thường được sử dụng là ceftriaxon và levofloxacin. Tỷ lệ sử dụng kháng sinh phù hợp 70,7% ở bệnh nhân viêm phổi tại Khoa Hô hấp - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Bộ Y Tế (2015), Hướng dẫn sử dụng kháng sinh, NXB Y học, Hà Nội.
  2. Lê Tiến Dũng (2013), “Khảo sát đặc điểm vi khuẩn gây viêm phổi cộng đồng tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 2010 – 2011”, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, 17(1).
  3. Lê Tiến Dũng (2017), “Chuyên đề: Viêm phổi cộng đồng: Ðặc điểm vi khuẩn và đề kháng kháng sinh in vitro tại Bệnh Viện Ðại Học Y Dược TP.HCM”, Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh.
  4. Nguyễn Thị Hồng Lê (2015), “Khảo sát tình hình bệnh viêm phổi cộng đồng và sử dụng thuốc trong điều trị tại bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 1”, Luận văn Thạc sĩ Dược học, Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.
  5. Tạ Thị Diệu Ngân (2016), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và căn nguyên của viêm phổi mắc phải tại cộng đồng, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội.
  6. Phác đồ điều trị (2018), Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
  7. Đặng Ngọc Thạch (2015), “Khảo sát tình hình kê đơn kháng sinh bệnh nhân nội trú tại khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang”, Luận văn Chuyên khoa 1, Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.
  8. Hoàng Hồng Thái (2007), "Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân ở ngƣời bệnh có tổn thương thùy giữa điều trị tại khoa hô hấp bệnh viện Bạch Mai", Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
  9. Nguyễn Thị Diễm Trang (2017) – “Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi ở người cao tuổi tại khoa Tim mạch – lão học bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 2015”, Luận văn Chuyên khoa 1, Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

 

 

return to top