✴️ Điều trị sarcoma mô mềm (Sarcoma Of Soft Tissue)

Nội dung

Điều trị sarcoma mô mềm theo giai đoạn TNM

1. Ung thư chưa di căn hạch và di căn xa (T1,2,3 N0 M0):

- T1: Cắt rộng u. Nếu G23: tiến hành xạ trị sau mổ bằng máy Co-60 hoặc máy gia tốc với tổng liều 65 Gy, phân liều 2Gy/ngày.

- T2 di động: Sinh thiết U, nếu là sarcoma mô mềm tiến hành xạ trị chiếu ngoài bằng máy Co-60 hoặc máy gia tốc trước mổ 30 Gy sau đó cắt rộng u, nếu G2,3 tiếp tục xạ trị sau mổ 35 Gy, phân liều 2Gy/ngày.

- T2 ít di động: tiến hành sinh thiết u, nếu dương tính thì xạ trị trước mổ 30 Gy sau đó phẫu thuật cắt u, nếu diện cắt tiếp cận u phải xạ trị sau mổ 35 Gy, Phân liều 2Gy/ngày.

- T3: tiến hành sinh thiết u, mô bệnh học là sarcoma mô mềm thì cắt chi, nếu chưa đủ rộng thì xạ trị sau mổ 65 Gy, phân liều 2Gy/ngày.

- U chảy máu: nếu là T1,2 thì cắt rộng u sau đó xạ trị 65 Gy, phân liều 2Gy/ngày

- Nếu T3 tiến hành cắt cụt chi, nếu chưa đủ rộng thì xạ trị sau mổ 65 Gy, phân liều 2Gy/ngày.

2. Ung thư di căn hạch (bất kỳ T, N1, M0)

- T1,2,3 N1 M0: Tiến hành sinh thiết hạch, nếu kết quả mô bệnh học là hạch di căn của SCMM thì phẫu thuật vét hạch sau đó điều trị hóa chất.

3. Ung thư di căn xa (T1,23 N0, 1, M1)

- Tiến hành sinh thiết u, nếu dương tính thì điều trị hóa chất hoặc điều trị triệu chứng.

- Nếu u chảy máu tiến hành mổ sạch sẽ sau đó hóa trị liệu hoặc điều trị triệu chứng.

- Nếu sarcoma mô mềm di căn não ≤ 3 ổ: xạ phẫu bằng dao gamma quay các tổn thương nhân di căn trên não. Nếu u di căn ≥ 3 ổ: xạ trị chiếu ngoài toàn não bằng máy gia tốc liều 40 Gy, phân liều 2Gy/ngày.

- Nếu sarcoma mô mềm di căn xương:

  • Dùng thuốc chống hủy xương pamidronate (pamisol 90mg, aredia 90mg pha trong 250 ml…), acid Zoledronic (Zometa...)
  • Xạ trị chuyển hóa bằng P-32, liều 7-10 mCi... (Strontium-89 hoặc Samarium-153).
  • Xạ trị chiếu ngoài bằng máy xạ trị Co-60 hoặc máy gia tốc.

4. Ung thư tái phát chưa di căn (N0 M0):

- U di động, tái phát sớm sau xạ trị tiến hành mổ rộng u.

- U di dộng, tái phát muộn sau xạ trị: xạ trị trước mổ 30 Gy sau đó mổ rộng u rồi xạ trị sau mổ 35 Gy, phân liều 2 Gy/ ngày.

- U cố định thì cắt cụt chi, nếu chưa đủ rộng tiến hành xạ trị sau mổ 65 Gy, phân liều 2 Gy/ngày.

5. Sarcoma mô mềm trẻ em

Tiến hành sinh thiết u sau đó hóa trị rồi mổ lấy u còn lại. Nếu bệnh nhân không có điều kiện hóa trị thì xạ trị sau đó mổ lấy u còn lại.

6. Một số phác đồ hóa chất điều trị Sarcoma mô mềm:

- Phác đồ AI

Doxorubicin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1

Ifosfamide 5g/m2, truyền tĩnh mạch trong 24h

Mesna 600mg/m2, truyền tĩnh mạch, trước truyền ifosfamide sau đó 2,5g/m2, truyền tĩnh mạch, pha với 3 lít dịch chảy cùng với ifosfamide và 1,25g/m2 trong 2 lít dịch truyền trong 12h sau dùng ifosfamide.

Chu kỳ mỗi đợt 21 ngày.

Hoặc

Doxorubin 30mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1

Ifosfamide 3,75g/m2, truyền tĩnh mạch, 4h, ngày 1,2

Mesna 750g/m2, truyền tĩnh mạch, trước mỗi đợt ifofamide sau đó 4h và 8h sau truyền ifosfamide.

Chu kỳ mỗi đợt 21 ngày.

- Phác đồ CYVADIC

Cyclophosphamide 500mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1

Vincristine 1,4 mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1

Doxorubicin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1

Dacarbazine 400mg/m2/ngày, truyền tĩnh mạch, ngày 1-3

Chu kỳ mỗi đợt 21 ngày.

- Phác đồ dùng Doxorubicin đơn thuần:

Doxorubin 75mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1

Chu kỳ 21 ngày.

- Phác đồ VAC

Vincristine 2mg/m2, truyền tĩnh mạch, hàng tuần x 12

Actinomycin D 0,075mg/kg, truyền tĩnh mạch, 5 ngày, 3 tháng/đợt x 5 đợt

Cyclophosphamide 2,5mg/kg/ngày, uống trong 2 năm.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top