HƯỚNG DẪN VỀ VẤN ĐỀ TEST COVID ĐỐI VỚI THÂN NHÂN

Nội dung
 1. Đối với bệnh nhân có chỉ định nhập viện
  1. Từ khoa khám bệnh:

+ BS khám cho bệnh nhân sẽ tư vấn và ra chỉ định xét nghiệm Covid cho thân nhân đi kèm (chỉ 01 thân nhân cho 01 bệnh nhân)

+Thân nhân sẽ lấy phiếu chỉ định từ BS, thực hiện phiếu đồng thuận - liên hệ phòng A14 đóng tiền và thử xét nghiệm ở phòng A.27 cùng với bệnh nhân

+ Thân nhân sau khi thực hiện xét nghiệm sẽ cùng lên khoa với bệnh nhân

  1. Từ khoa Cấp cứu:

+ Điều dưỡng CC sẽ tư vấn - thực hiện phiếu đồng thuận cho thân nhân, hướng dẫn tạo hồ sơ. 

+ BS khám cho bệnh nhân cấp cứu sẽ tư vấn và ra chỉ định xét nghiệm Covid cho thân nhân đi kèm (chỉ 01 thân nhân cho 01 bệnh nhân).

+ Thân nhân thực hiện đóng tiền theo hướng dẫn– thực hiện xét nghiệm Covid và cùng lên khoa với bệnh nhân

 1. Đối với quản lý thân nhân đang có mặt trong Bệnh viện
  1. Thân nhân đã thực hiện xét nghiệm Covid: được ghi chú đã xét nghiệm Covid – ngày xét nghiệm, đóng mộc khoa phía sau thẻ nuôi bệnh. Đây là căn cứ để bảo vệ kiểm soát ra vào cổng.
  2. Thay đổi thân nhân nuôi bệnh:
   • Thân nhân đang ở BV sẽ báo điều dưỡng khoa, điều dưỡng khoa viết giấy giới thiệu cho thân nhân đang có mặt xuống quầy tiếp đón khai báo cho thân nhân mới chuẩn bị vào.
   • Khoa lâm sàng ra chỉ định xét nghiệm cho thân nhân chuẩn bị vào, thân nhân đang có mặt thực hiện đóng tiền – thân nhân chuẩn bị vào sẽ gặp thân nhân hiện đang có mặt để lấy chỉ định, phiếu đóng tiền và thực hiện xét nghiệm.
 2. Các xét nghiệm cần thực hiện tối thiểu mất 6 giờ nên việc đổi người thân nhân phải tính toán trước điều này và Bệnh viện khuyến cáo nên thực hiện ít nhất trước 12:00 tính đến thời điểm đổi người để đảm bảo không gián đoạn. Thời gian đổi người cũng nên thực hiện trước 12:00 giờ trưa để thuận lợi các thủ tục hành chính.
 3. Xét nghiệm Covid cho thân nhân có giá trị trong 72h từ lúc có kết quả. Do đó có thể sẽ phải làm lại khi bệnh viện thực hiện công tác truy vết.
 4. Bệnh viện đề nghị hạn chế thay đổi người nuôi bệnh – và khuyến khích cân nhắc thêm về sử dụng dịch vụ người nuôi bệnh chuyên nghiệp (thường xuyên được kiểm tra Covid định kỳ) để tăng tính an toàn.

Chia sẻ trên Zalo
return to top