QUY ĐỊNH VỀ XÉT NGHIỆM COVID DÀNH CHO BỆNH NHÂN, THÂN NHÂN VÀ NGƯỜI LIÊN HỆ CÔNG TÁC

Nội dung

(Các quy định có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế chống dịch)

- Căn cứ Công văn số 3173/SYT-NVY ngay 1 tháng 6 của Sở Y tế về việc xét nghiệm Covid cho bệnh nhân và thân nhân;

- Căn cứ các kế hoạch phòng chống Covid của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương,

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương quy định về lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân và thân nhân nhập viện cũng như người liên hệ công tác như sau:

1. Tất cả thân nhân nuôi bệnh đều phải xét nghiệm Covid mới được lên các khoa nội trú (thực hiện xét nghiệm và nhập viện cùng bệnh nhân). Trong thời gian chờ có kết quả xét nghiệm:

- Nếu có yếu tố nghi ngờ (có yếu tố dịch tễ hoặc có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ): thân nhân và bệnh nhân sẽ được lưu lại tại buồng cách ly của khoa khám bệnh hoặc khoa cấp cứu cho đến khi có kết quả Âm tính.

- Không có yếu tố nghi ngờ (không có yếu tố dịch tễ và không có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ): thân nhân và bệnh nhân sẽ được chuyển về khoa điều trị và được lưu lại tại buồng cách ly của khoa điều trị.

 

2. Đối với bệnh nhân có chỉ định nhập viện

    1. Từ khoa Khám bệnh:

+ BS khám cho bệnh nhân sẽ tư vấn và ra chỉ định xét nghiệm Covid cho thân nhân đi kèm (chỉ 01 thân nhân cho 01 bệnh nhân)

+Thân nhân sẽ lấy phiếu chỉ định từ BS, thực hiện phiếu đồng thuận - liên hệ phòng A14 đóng tiền và thử xét nghiệm cùng với bệnh nhân

+ Thân nhân sau khi thực hiện xét nghiệm sẽ cùng lên khoa nội trú với bệnh nhân

    1. Từ khoa Cấp cứu:

+ Điều dưỡng CC sẽ tư vấn - thực hiện phiếu đồng thuận cho thân nhân, hướng dẫn tạo hồ sơ. 

+ BS khám cho bệnh nhân cấp cứu sẽ tư vấn và ra chỉ định xét nghiệm Covid cho thân nhân đi kèm (chỉ 01 thân nhân cho 01 bệnh nhân).

+ Thân nhân thực hiện đóng tiền theo hướng dẫn– thực hiện xét nghiệm Covid và cùng lên khoa với bệnh nhân

 

3. Trong trường hợp liên hệ công tác: Cần đăng ký lịch làm việc với Khoa phòng liên quan trước ít nhất 01 ngày để có thể sắp xếp chủ động thời gian. Nếu lãnh đạo Khoa phòng liên quan thấy cần thiết và nhất trí với lịch + nội dung làm việc sẽ liên hệ Phòng Quản lý chất lượng để lên lịch xét nghiệm Covid bắt buộc cho người liên hệ công tác (trừ khi lãnh đạo BV có ý kiến khác).

Bệnh viện chỉ giải quyết các trường hợp liên hệ công tác thật cần thiết trong giai đoạn phòng chống dịch Covid. Bộ phận Bảo vệ sẽ không giải quyết nếu không có xác nhận của phòng Quản lý chất lượng đã đồng ý cho vào Bệnh viện.

 

4. Thay đổi người nuôi bệnh

+ Người đang nuôi bệnh sẽ thực hiện khai báo y tế, khai báo thông tin cá nhân cho khoa điều trị để lấy phiếu thực hiện xét nghiệm Covid cho người nuôi bệnh sắp đổi và đóng tiền xét nghiệm Covid cho người nuôi bệnh này.

+ Xét nghiệm Covid cần ít nhất 06 tiếng có kết quả nên BV khuyến khích người đổi phải có mặt để xét nghiệm trước 12 tiếng tính đến thời điểm đổi. Thời điểm đổi người nên trước 12:00 trưa. Tính từ lúc lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả, người thay đổi sẽ ở buồng cách ly của khoa có thân nhân mình đang điều trị nội trú. Khi có kết quả Âm tính mới đổi người nuôi bệnh.

+ Bệnh viện khuyến khích hạn chế đổi người nuôi bệnh và có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ người nuôi bệnh chuyên nghiệp được thường xuyên xét nghiệm Covid.

 

Chia sẻ trên Zalo
return to top