BOEHRINGER INGELHEIM ĐỒNG HÀNH CHỐNG DỊCH

Nội dung

Công ty đã trao tặng cho bệnh viện

  •  100 bộ đồ phòng hộ
  •  30 nhiệt kế hồng ngoại
  •  500 khẩu trang y tế

 

return to top