Công bố đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Nội dung

Điểm chất lượng bệnh viện đạt được của năm 2020 là 3.87 điểm (trên thang điểm tối đa là 5 điểm) và cao hơn số điểm của năm 2019.

Đánh giá bệnh viện đã có tiến bộ, cải tiến chất lượng hơn so với năm trước.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Bệnh viện Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

 

return to top