HỆ THỐNG KHAI BÁO Y TẾ VÀ SÀNG LỌC BỆNH NHÂN NGHI NHIỄM COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG.

Nội dung

Việc sử dụng phần mềm sẽ tiện lợi hơn cho người bệnh trong khai báo đồng thời giảm thiểu tiếp xúc giữa người và người – điều này có lợi cho phòng dịch COVID-19. Ứng dụng được phát triển bởi BV Nguyễn Tri Phương, sẵn sàng được triển khai vào thực tế trong công tác quản lý người bệnh, thân nhân người bệnh và người liên hệ công tác hàng ngày đến bệnh viện. 

100% người dân ( bao gồm mọi đối tượng) khi đến cổng bệnh viện sẽ phải đăng ký vào ứng dụng để khai báo các thông tin y tế: tên tuổi, địa chỉ, yếu tố dịch tể liên quan , các các triệu chứng gợi ý nghi nhiễm COVID19 … Những mối liên hệ với người khác, như người thân trong gia đình với người bị nhiễm COVID19 … cũng sẽ được ghi lại và sẽ có những cảnh báo ngay .

Những thông tin mà phần mềm khai báo y tế được triển khai bao gồm:

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH: Họ tên, Năm sinh, Giới tính, Điện thoại, Địa chỉ. Đồng thời phần mềm có chụp lưu lại hình ảnh của người khai báo – là một cách để nhanh chóng xác định khi cần

MỤC ĐÍCH ĐẾN BỆNH VIỆN: phần mềm khai thác rõ mục đich đến bệnh viện như khám bệnh hay nuôi bệnh (bệnh nhân nào, ở khoa nào) hoặc liên hệ công tác (gặp ai, ở khoa phòng nào). Điều này giúp khi cần thiết rất dễ dàng xác lập lại sơ đồ dịch tễ.

KHAI BÁO DỊCH TỄ: những vấn đề cần khai thác về dịch tễ theo hướng dẫn của Bộ Y Tế đã được soạn sẵn theo cấu trúc câu hỏi có/không hoặc điền ngắn. Những câu hỏi giúp người bệnh rất dễ dàng lựa chọn hoặc trả lời. Đồng thời phần mềm lưu lại tất cả câu trả lời này và giúp nhà quản lý rất dễ dàng xuất ra theo dạng dữ liệu tổng hợp để hỗ trợ cho thống kê dịch tễ.

TÍNH GIÁM SÁT BẮT BUỘC: người sử dụng phải khai báo đầy đủ tất cả các câu hỏi mới có thể chấm dứt quy trình và nhận phiếu đã sàng lọc. Điều này giúp tránh việc bỏ sót câu hỏi và nguy cơ khai báo thiếu, từ đó đảm bảo tính chặt chẽ trong điều tra bắt buộc về thông tin dịch tễ để phòng chống dịch COVID-19.

TÍNH PHÂN LOẠI RÕ: người bệnh khi có yếu tố dịch tễ sẽ lập tức được yêu cầu bắt buộc thực thiện tiếp mẫu 2 (khu vực A.27 theo quy định). Việc phân loại được soạn sẵn theo hướng dẫn của Bộ Y Tế và có từng mẫu hoàn thành khai báo riêng để giúp phân biệt dễ dàng. 

Đánh giá ứng dụng ban đầu tại BV:

  1. Ứng dụng giúp bệnh viện có thể quản lý được các yếu tố dịch tễ của tất người đến tại bệnh viện. Điều này quan trọng để hỗ trợ việc ra quyết định cách ly và xét nghiệm xác định,  hoặc công tác truy tìm  các mối liên hệ với người nhiễm hoặc  nghi nhiễm COVID19 từ đó khoanh vùng, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y Tế
  2. Nhà quản lý nhờ phần mềm sẽ nhanh chóng trích xuất thông tin phục vụ nghiên cứu dịch tễ hoặc thu thập dữ liệu y tế góp phần xây dựng Big Data của ngành y tế sau này.
  3. Hỗ trợ công tác khai báo y tế thêm nhanh chóng dễ dàng, tạo sự thuận tiện cho người dân, đồng thời giảm thiểu việc giao tiếp gần giữa người và người để phòng chống dịch COVID-19
Chia sẻ trên Zalo
return to top