Hội thảo: Mô hình nguyên lý bệnh viện thông minh trong hệ thống y tế thông minh

Nội dung

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

8:30 Phát biểu chào mừng hội thảo

        BS. CKII Võ Đức Chiến – GĐ BV Nguyễn Tri Phương

8:40 Giới thiệu đề tài nghiên cứu

        GS. TS. Đặng Vạn Phước – Trưởng Khoa Y ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

8:50 Trình bày nội dung đề tài và các kết quả đã đạt được: 

        TS. Trương Minh Chương – Phó Trưởng Khoa Quản Lý Công Nghiệp – ĐHBK Tp. Hồ Chí Minh.

9:20 Phát biểu nội dung thảo luận - BS Nguyễn Thế Dũng – Nguyên GĐ Sở Y Tế - Cố vấn khoa học cho đề tài.

9:30 Tham luận về cách triển khai bệnh án điện tử tại BV Nguyễn Tri Phương

        ThS. Lê Trúc Phương – Trưởng Bộ Môn Quản lý Bệnh viện – Kinh tế Y tế - Khoa Y ĐHQG Tp. HCM.

9:45 Thảo luận và đóng góp ý kiến của các đại biểu

11:15 Kết luận hội thảo – BS. Võ Đức Chiến

11:30 Kết thúc

 

 

Tài liệu hội nghị

return to top