Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5

Nội dung

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thông báo việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 như sau:

 

Thời gian nghỉ lễ: 05 ngày liên tục theo quy định từ ngày 29/04/2023 đến hết ngày 03/05/2023

 

  • Ngày 29/04/2023: Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch)
  • Ngày 30/04/2023: Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước
  • Ngày 01/05/2023: Ngày Quốc tế lao động
  • Ngày 02/05/2023: Nghỉ bù cho ngày 30/4 vào Chủ nhật
  • Ngày 03/05/2023: Nghỉ bù cho ngày Giổ tổ vào thứ bảy.

 

Sau thời gian trên, từ ngày 04/05/2023, Khoa Khám Bệnh và các khoa/phòng chức năng hoạt động trở lại bình thường.

 

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top