TÁI BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Nội dung

Quyết định  số: 3814/QĐ-UBND ngày 06/09/2019 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Đại diện Ban Lãnh đạo Sở Y tế  - GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh đánh giá cao những đóng góp của BS Võ Đức Chiến đối với sự phát triển của BV Nguyễn Tri Phương

BS Võ Đức Chiến đã nhận nhiệm vụ tiếp tục cầm lái đưa bệnh viện đi lên trong sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ cao của tập thể nhân viên BV Nguyễn Tri Phương

Chia sẻ trên Zalo
return to top