Trao trả tài sản đánh rơi của thân nhân bệnh nhân ngày 15/01/2024

Nội dung

Vào ngày 15/01/2024, Nhân viên an ninh bệnh viện được trình báo về một túi xách nhỏ màu trắng đánh rơi tại Khoa Thận Lọc Máu. Qua nghiệp vụ của mình, Bộ phận an ninh đã trình báo lên Ban Giám đốc và tiến hành xác minh chủ sở hữu của tài sản là của chị N.T. Vĩ.

Sau khi liên hệ được chị Vĩ, Bộ phận an ninh đã trao trả lại túi xách cùng các tài sản bên trong cho chị.

 

Rạng sáng ngày 12/06/2023, Khi đang tuần tra an ninh bệnh viện tại khu vực khoa Chấn thương chỉnh hình, Bộ phận an ninh bệnh viện phát hiện một điện thoại để ở khu vực hành lang và không người trông coi. Sau khi lập biên bản và trình báo lên Ban Giám đốc, Bộ phận an ninh đã tiến hành xác minh chủ sở hữu đó là anh N.Q.Tiến và đã trao trả lại cho anh.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top