TRI ÂN NHỮNG TẤM LÒNG CÙNG HƯỚNG VỀ ĐÀ NẴNG, QUẢNG NAM

Nội dung

Dưới đây chúng tôi xin đưa liệt kê những khoản quyên góp mà BV đã nhận được thông qua Nhóm từ thiện "Chia sẻ - Sharing của Bà Mai Thị Hạnh , Phu Nhân Nguyên Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang"

Xin trân trọng biết ơn từng sự đóng góp quý báu!

return to top