Thông báo "Mời chào giá cung cấp hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm SARS-CoV-2 (11 mục)"

Nội dung

Download

Thông báo "Mời chào giá cung cấp hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm SARS-CoV-2 (11 mục)" tải file tại đây

Mẫu báo giá tải file tại đây

Danh mục mời chào giá tải file tại đây

Chia sẻ trên Zalo
return to top