Thông báo mời tham gia chào giá gói thầu : " Cung cấp lắp đặt 02 máy sấy khí dùng cho hệ thống khí trung tâm".

Nội dung

DOWNLOAD: Click here

return to top